• Stage in psychiatrische ziekenhuizen (1996-1997)
  • Observatie en behandeling van jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen (1999-2003)
  • Onderzoek en opleiding universiteit (2004-2005)
  • Zorgcoördinatie en leerlingenbegeleiding in een secundaire school (2006)
  • Begeleiding van jongeren vanuit een CLB (2006-2019)
  • Bestuurslid van Idesça (vanaf 2013)
  • Supervisie en intervisie in psychiatrische ziekenhuizen (vanaf 2019)